Pobieranie próbek

Kompleksowa inspekcja handlowa towarów masowych

Pobieranie próbek towarów to usługa, którą wykonuje się głównie w celach inspekcyjnych. Dzięki niej można określić pochodzenie badanego produktu, skontrolować jego jakość lub ustalić, czy nie jest on jedynie przykrywką dla przemycania nielegalnych środków. Po przeprowadzeniu czynności, jaką jest pobieranie próbek są one przekazane do laboratorium, gdzie poddaje się je specjalistycznym testom. Alternatywą jest wykonanie natychmiastowej analizy, z wykorzystaniem mobilnych zestawów do wykonywania diagnostyki.

Pobieranie próbek towarów – metody, z których korzystamy

Pobieranie próbek zależy od rodzaju towaru oraz sytuacji. Wyróżnia się kilka metod, które wykorzystuje się w tym przypadku. Do najczęściej stosowanych zalicza się metoda losowa. Ta sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczba produktów w danej partii nie przekracza 1000 sztuk. Wykorzystując pełną losowość w przypadku, kiedy testuje się niewielkie elementy, wybiera się losowa kilka z nich i wykonuje pobieranie próbek. Podczas tej czynności istnieje ryzyko powstania odpadów lub uszkodzeń. Dlatego podstawą do rozpoczęcia badań jest sporządzenie planu pobierania próbek.

Jak wygląda inspekcja handlowa towarów?

Specjaliści zatrudnieni przez naszą firmę specjalizują się w usłudze, jaką jest inspekcja handlowa towarów masowych. Kontrole, które przeprowadzamy mają na celu wykluczyć z obrotu towary sfałszowane lub niepoprawne oznakowane. Te naruszają przepisy związane z prawami konsumentów, dlatego nie można dopuścić ich do obiegu. Dla samego przedsiębiorstwa jest to swego rodzaju ochrona. Towar, który sprowadza firma pomimo tego, że pochodzi ze znanego źródła, zwykle przebywa długą drogę, zanim trafi na magazyn. Inspekcja handlowa wyklucza dojście do ewentualnych nieprawidłowości, jakie mogłyby wynikać z transportu towarów masowych. W połączeniu z usługą, jaką jest pobieranie próbek towarów można w ten sposób zweryfikować jakość dostawy.

DBK dostarcza szeroką gamę niezależnych usług oceny skoncentrowanych na zmniejszaniu Twojego ryzyka oraz weryfikowaniu ilości oraz jakości dostawy. Nasze usługi związane z inspekcją handlową towarów masowych oraz pobierania próbek.

  • usługi związane z ładunkiem kontrola wizualna
  • pomiar inwentarza zmagazynowanego towaru
  • usługi kontroli wyposażenia
  • tradycyjne i mechaniczne pobieranie próbek
  • analiza komercyjna
  • ocena zgodności produktu
Napisz do Nas

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, dotyczące świadczonych przez nas usług. Kliknij poniżej i przejdź do formularza kontaktowego lub zadzwoń pod wskazany poniżej numer kontaktowy.