Kto odpowiada za bezpieczeństwo ładunku?

18 października 2021

Przewóz towarów stanowi podstawową oś pomiędzy producentem, nadawcą a odbiorcą. Aby zagwarantować bezpieczeństwo załadunku, konieczne jest ustalenie odpowiedzialności każdej ze stron. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku załadunku i rozmieszczenia towarów na ciężarówce. Co się stanie, gdy ładunek zostanie uszkodzony? Kto ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo? Dowiedz się więcej.

Bezpieczeństwo ładunku a przepisy prawne

Zanim towar będzie przewożony, musi zostać załadowany na samochód. Tutaj kwestię tego, kto odpowiada za bezpieczeństwo ładunku, regulują przepisy polskiego prawa przewozowego. Otóż jeśli w umowie nie ustalono szczegółowo, kto bierze odpowiedzialność za ten proces, to przy załadunku oraz jednocześnie przy rozładunku towaru za jego stan odpowiadają odpowiednio nadawca i odbiorca. Dlatego w przypadku, gdy nie ustalono inaczej, to nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowy załadunek towaru. Prawo jednak nie określa definitywnie, kto bierze na siebie kwestię rozmieszczenia ładunku w pojeździe. Uznaje się więc, że jest to czynność związana z załadunkiem, dlatego stosuje się tutaj przepisy prawa przewozowego, które dotyczą tej części transportu.

Czy to oznacza, że sam przewoźnik za nic nie odpowiada? Oczywiście, że nie! Z zasady firma, która – tak jak DBK Logistics – świadczy profesjonalną usługę logistyczną i transportową, pozostaje współodpowiedzialna za bezpieczeństwo ładunku. Dotyczy to nie tylko czynności załadunkowych, ale przede wszystkim uczestniczenia przy właściwym rozmieszczeniu towaru. Poza tym w praktyce wygląda to tak, że podczas transportu drogą lądową zabezpieczenie ładunku wykonywane jest przez przewoźnika i to on za niego odpowiada.

Kontrole drogowe a zabezpieczenie ładunku

Zabezpieczenie przewożonego towaru jest kwestią, o którą powinien zadbać przewoźnik, a w związku z tym obsługujący samochód ciężarowy kierowca, ponieważ podczas kontroli drogowej, pojazd może zostać poddany kontroli załadunku. Takie prace wykonywane są przez policję lub inspektorów transportu drogowego, lub inne służby odpowiedzialne w danym kraju, w celu sprawdzenia, czy ładunek jest zamocowany w sposób niezakłócający bezpiecznej jazdy lub stwarzający zagrożenie dla pojazdu, życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Przeprowadzanie kontroli odbywa się także w celu sprawdzenia, czy we wszystkich sytuacjach eksploatacyjnych samochodu, w tym w warunkach awaryjnych i manewrach ruszania pod górę, zmiana położenia ładunków względem siebie, względem ścian lub powierzchni pojazdu jest minimalna i nie stanowi zagrożenia. Przewożone towary nie mogą opuścić ani zsunąć się z powierzchni ładunkowej.

Konwencja CMR w przewozach międzynarodowych

Firmy transportowe, które obsługują przewozy międzynarodowe, muszą również pamiętać o konwencji CMR, która określa zasady transportu. Zgodnie z art. 17 tych przepisów „przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy”. Ta sama konwencja zaznacza jednak, że transportujący ładunek jest zwolniony z tejże odpowiedzialności, gdy szkody wystąpiły z takich powodów jak „manipulowanie, ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek nadawcy lub odbiorcy”. Czasami jednak trudno udowodnić tę winę i to przewoźnik obarczany jest odpowiedzialnością za wszelkie uszkodzenia.

W związku z powyższym przewoźnicy powinni zwracać szczególną uwagę swoim pracownikom na kwestię dokładnego sprawdzania zabezpieczenia towaru, a klienci powinni zlecać usługi transportu tylko odpowiedzialnym firmom, które potrafią tego dopilnować. Każdej stronie przecież zależy na zadowoleniu ze świadczonych usług.

Napisz do Nas

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, dotyczące świadczonych przez nas usług. Kliknij poniżej i przejdź do formularza kontaktowego lub zadzwoń pod wskazany poniżej numer kontaktowy.