Czym jest transport ponadgabarytowy?

28 maja 2021

Kilkanaście lat temu trudno było sobie wyobrazić, że ponadgabarytowe ładunki mogą być transportowane drogą lądową. Jednak obecnie postęp technologiczny związany z transportem ciężarowym umożliwił osiągnięcie tego, co kiedyś było niemożliwe. Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga precyzyjnej operacji i zachowania maksymalnego bezpieczeństwa. Aby lepiej zrozumieć specyfikę tej dziedziny, konieczne jest dokładne poznanie, czym są ładunki ponadgabarytowe i jak przebiega ich przemieszczanie.

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Transport ładunków ponadgabarytowych obejmuje załadunek, przewóz i rozładunek towarów wielkogabarytowych. Przez ładunek ponadgabarytowy rozumie się wszystkie towary, których rozmiar lub tonaż wyklucza możliwość ich transportu w konwencjonalnych jednostkach transportowych np. kontenerach.

Odpowiadając na pytanie: czym jest transport ponadgabarytowy, warto znać wymiary środka transportowego wraz z towarem, które podlegają przewozom ponadnormatywnym. Są one wówczas większe niż:

  • szerokość – 2,5 m
  • wysokość – 4 m
  • długość naczepy – 16,5 m lub długość przyczepy – 18,5 m.

Natomiast masa w ładunku ponadgabarytowym przekracza 42 tony, przy czym jest to suma wagi pojazdu, ładunku, kierowcy i paliwa. Dlatego też lądowy transport ponadgabarytowy wymaga specjalnych pojazdów, nie tylko z uwagi na rozmiar, ale także ze względu na wagę załadunku.

Jakie sektory obejmuje transport ponadgabarytowy?

Ładunki wielkogabarytowe są niemal wyłączną domeną sektora przemysłowego. Przykłady najpowszechniejszych maszyn przewożonych w transporcie ładunków ponadgabarytowych to dźwigi, silniki wielkogabarytowe, zbiorniki, koparki i maszyny rolnicze.

Istnieje grupa firm, które również eksportują swoje towary w ramach transportu ponadgabarytowego lub ciężkiego. Należą do sektorów petrochemicznego, energii odnawialnej (np. elementy wiatraków), lotnictwa i górnictwa. Przewożone są też elementy mostów, magazynów, hal, zwoje i konstrukcje stalowe, rury, belki oraz dziesiątek innych ładunków, które swoimi gabarytami uniemożliwiają skorzystanie ze zwykłej floty pojazdów.

Jak odbywa się transport ładunków ponadgabarytowych drogą lądową?

Transport ładunków ponadgabarytowych drogą lądową może odbywać się samochodami ciężarowymi lub koleją, chociaż tej drugiej metody nie można zastosować, jeśli towar przekracza długość wagonu lub peronu kolejowego. Dlatego w większości przypadków do transportu tego typu towarów używa się specjalnych ciężarówek, którymi dysponują niektóre firmy spedycyjne np. DBK Logistics. W takich przypadkach ładunek jest układany na przystosowanej do przewozu gabarytów platformie, naczepie lub przyczepie samochodu ciężarowego. Całość przewożonego sprzętu lub maszyn musi zostać zabezpieczona wraz z mocnym umocowaniem poszczególnych części.

Kwestie formalne przewozu ponadgabarytowego regulują przepisy prawne. Poruszanie się z takim ładunkiem możliwe jest po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, zarówno na transport krajowy, jak i międzynarodowy. Kierując się logicznym sensem planowania dobrej strategii, należy zdefiniować trasę, po której ładunek będzie transportowany. Stosowny wniosek o pozwolenie na transport ponadgabarytowy trzeba złożyć w każdym kraju, przez który przebiega zaplanowana trasa przejazdu. W Polsce o wydaniu takiego zezwolenia decyduje naczelnik urzędu celnego, starosta lub generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Transport ponadgabarytowy drogą lądową najczęściej może być realizowany tylko w nocy. Pojazd, którym jest przewożony ładunek, musi być odpowiednio oznakowany. Taki przewóz wymaga również pilotażu oraz współpracy z grupą, która dokładnie sprawdzi drogi na trasie przejazdu i w miarę możliwości usunie napotkanie bariery i przeszkody.

Należy pamiętać, że transportem ładunków ponadgabarytowych powinna zająć się firma, która ma duże doświadczenie w takich usługach. Jej pomoc w zmniejszaniu ryzyka i optymalizacji wszystkich operacji transportu ponadgabarytowego pozwoli zrealizować przewóz na czas, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Sprawdź, również: Jak transportować materiały niebezpieczne?

Napisz do Nas

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, dotyczące świadczonych przez nas usług. Kliknij poniżej i przejdź do formularza kontaktowego lub zadzwoń pod wskazany poniżej numer kontaktowy.